Impresariat

Proprietar:Jürgen Bartesch
Adresa:Siebenbürger Platz 19
51674 Wiehl – Drabenderhöhe
Căsuţă poştală:Postfach 3124
51665 Wiehl
Telefon:+49 (0)2262 – 701295
Telefax:+49 (0)2262 – 701297
e-Mail:info@bartesch.de
Internet:www.bartesch.de
Program de funcţionare:24 de ore disponibil pentru Dumneavoastră.
Cod TVA:DE 175 151 280
Cod fiscal:212/5008/3100

Declaraţie de excludere a responsabilităţii

1.Conţinutul ofertei online

Autorul nu-şi poate asuma responsabilitatea pentru actualitatea, corectitudinea şi totalitatea informaţiilor apărute şi încărcate în baza de date. Autorul nu are obligaţia de a-şi asuma responsabilitatea referitor la daunele materiale, care au rezultat din folosinţa sau nefolosinţa informaţiilor, sau prin uzul necorespunzător şi incomplet al informaţiilor oferite, şi atâta timp cât nu exista din partea autorului greşeli premeditate care se pot dovedi sau greşeli grave produse din neglijenţă. Toate ofertele sunt fără obligaţii şi angajamente. Autorului îi este permis de a aduce modificări parţiale sau totale, fără preaviz, de a completa, a şterge sau de a condiţiona diverse apariţii şi informaţii.

2. Trimiteri şi linkuri

La trimiterea directă sau indirectă la pagini de internet străine („linkuri”), care nu fac parte din responsabilităţile autorului, se pot aduce acuzaţii doar în cazul în care autorului i-a fost cunoscut conţinutul acelor pagini, a luat la cunoştinţă acest lucru şi ar fi putut evita tehnic folosirea acestora. Autorul se declara categoric, că la momentul respectiv de prelucrare al paginii şi la trimiterea la linkurile respective, paginile erau fără conţinuturi ilegale. Autorul nu are influenţă asupra organizării actuale sau viitoare la acele trimiteri sau linkuri. De aceea, din momentul actual se eliberează de orice responsabilitate referitoare la conţinutul acestora. Acestea sunt valabile pentru toate linkurile si trimiterile, cât şi pentru adăugirile provenite din exterior în cartea de oaspeţi pusă la dispoziţie de autor, forumuri de discuţii şi liste de corespondenţă.

3. Drepturile de autor şi marcă înregistrată

Este autor persoana fizică care a creat această pagină de internet. Autorul are următoarele drepturi morale: de a lua în consideraţie toate graficele, pozele, documentele, secvenţele video şi textele publicate în paginile sale. Toate mărcile înregistrate, care apar în oferta publica, apar sub protecţia legii şi se pretinde respectarea intergrităţii acestora şi de a se opune oricarei modificări care prejudiciază onoarea sau reputaţia sa. Drepturile morale nu pot face obiectul vreunei renunţări sau înstrăinări. Dreptul de copiere asupra celor publicate ramâne de drept unic al autorului. Copierea sau folosirea acestor grafice, desene, documente, secvenţe video şi alte texte în formă electronică sau tipărită nu este permisă fără acordul expres al autorului.

4. Protecţia datelor

În măsura în care există posibilitatea de a introduce date personale sau date juridice (adrese de mail, nume, adrese), rezultă facerea publică a acestor date din partea utilizatorului în baza acordului de bună voie. Luarea la cunostinţa si plata tuturor serviciilor – în măsura în care sunt posibile din punct de vedere tehnic şi neatribuite – se pot face şi este permis fără numirea acestor date, respectiv date anonime sau printr-un pseudonim. Răspândirea datelor (text, grafică, fotografii, material audio sau video, structura paginilor, structura, procedura sau programul) aflate pe pagini este permis doar cu acordul scris al autorului.

5. Dreptul juridic al declaraţiei de excludere a responsabilităţii

Această declaraţie de excludere a responsabilităţii este văzută ca parte a ofertei de internet. În măsura în care nu mai corespund, sau nu mai sunt de actualitate diverse formulări ale textului, din punct de vedere juridic, restul documentelor rămân neatinse şi valabile, în consecinţă.

Impresariat

Proprietar:Jürgen Bartesch
Adresa:Siebenbürger Platz 19
51674 Wiehl – Drabenderhöhe
Căsuţă poştală:Postfach 3124
51665 Wiehl
Telefon:+49 (0)2262 – 701295
Telefax:+49 (0)2262 – 701297
e-Mail:info@bartesch.de
Internet:www.bartesch.de
Program de funcţionare:24 de ore disponibil pentru Dumneavoastră.
Cod TVA:DE 175 151 280
Cod fiscal:212/5008/3100

Declaraţie de excludere a responsabilităţii

1.Conţinutul ofertei online

Autorul nu-şi poate asuma responsabilitatea pentru actualitatea, corectitudinea şi totalitatea informaţiilor apărute şi încărcate în baza de date. Autorul nu are obligaţia de a-şi asuma responsabilitatea referitor la daunele materiale, care au rezultat din folosinţa sau nefolosinţa informaţiilor, sau prin uzul necorespunzător şi incomplet al informaţiilor oferite, şi atâta timp cât nu exista din partea autorului greşeli premeditate care se pot dovedi sau greşeli grave produse din neglijenţă. Toate ofertele sunt fără obligaţii şi angajamente. Autorului îi este permis de a aduce modificări parţiale sau totale, fără preaviz, de a completa, a şterge sau de a condiţiona diverse apariţii şi informaţii.

2. Trimiteri şi linkuri

La trimiterea directă sau indirectă la pagini de internet străine („linkuri”), care nu fac parte din responsabilităţile autorului, se pot aduce acuzaţii doar în cazul în care autorului i-a fost cunoscut conţinutul acelor pagini, a luat la cunoştinţă acest lucru şi ar fi putut evita tehnic folosirea acestora. Autorul se declara categoric, că la momentul respectiv de prelucrare al paginii şi la trimiterea la linkurile respective, paginile erau fără conţinuturi ilegale. Autorul nu are influenţă asupra organizării actuale sau viitoare la acele trimiteri sau linkuri. De aceea, din momentul actual se eliberează de orice responsabilitate referitoare la conţinutul acestora. Acestea sunt valabile pentru toate linkurile si trimiterile, cât şi pentru adăugirile provenite din exterior în cartea de oaspeţi pusă la dispoziţie de autor, forumuri de discuţii şi liste de corespondenţă.

3. Drepturile de autor şi marcă înregistrată

Este autor persoana fizică care a creat această pagină de internet. Autorul are următoarele drepturi morale: de a lua în consideraţie toate graficele, pozele, documentele, secvenţele video şi textele publicate în paginile sale. Toate mărcile înregistrate, care apar în oferta publica, apar sub protecţia legii şi se pretinde respectarea intergrităţii acestora şi de a se opune oricarei modificări care prejudiciază onoarea sau reputaţia sa. Drepturile morale nu pot face obiectul vreunei renunţări sau înstrăinări. Dreptul de copiere asupra celor publicate ramâne de drept unic al autorului. Copierea sau folosirea acestor grafice, desene, documente, secvenţe video şi alte texte în formă electronică sau tipărită nu este permisă fără acordul expres al autorului.

4. Protecţia datelor

În măsura în care există posibilitatea de a introduce date personale sau date juridice (adrese de mail, nume, adrese), rezultă facerea publică a acestor date din partea utilizatorului în baza acordului de bună voie. Luarea la cunostinţa si plata tuturor serviciilor – în măsura în care sunt posibile din punct de vedere tehnic şi neatribuite – se pot face şi este permis fără numirea acestor date, respectiv date anonime sau printr-un pseudonim. Răspândirea datelor (text, grafică, fotografii, material audio sau video, structura paginilor, structura, procedura sau programul) aflate pe pagini este permis doar cu acordul scris al autorului.

5. Dreptul juridic al declaraţiei de excludere a responsabilităţii

Această declaraţie de excludere a responsabilităţii este văzută ca parte a ofertei de internet. În măsura în care nu mai corespund, sau nu mai sunt de actualitate diverse formulări ale textului, din punct de vedere juridic, restul documentelor rămân neatinse şi valabile, în consecinţă.